Klíčové Informace pro Úspěšné Pěstování Rostlin

Substráty a Hnojiva: Klíčové Informace pro Úspěšné Pěstování Rostlin

Dnešní článek se zaměřuje na dvě základní složky úspěšného pěstování rostlin: substráty a hnojiva. Bez znalosti těchto faktorů není možné dosáhnout plnohodnotného růstu a bohaté úrody rostlin. Začneme tedy s trochou teorie a postupně přejdeme k nejčastěji používaným typům substrátů a hnojiv. Základními a naprosto nezbytnými makroživinami, na kterých se budeme soustředit, jsou dusík, fosfor a draslík.

Malá Lekce Botaniky V přírodě rostliny čerpají svou výživu z půdy, avšak potřebují specifické chemické formy jednotlivých prvků, aby je mohly absorbovat. Například dusík musí projít určitými chemickými transformacemi, než může být využit rostlinou. Toto pravidlo platí i pro ostatní živiny. Při tomto procesu jim v přírodě pomáhají půdní fauna, mikroorganismy a mykorhiza (podzemní symbiotické hubové struktury).

Celý tento proces funguje jako dokonalý symbiotický ekosystém a biochemická laboratoř, který se snaží napodobit v organickém pěstování. Při této metodě jsou používány pouze přírodní látky, které mikroflóra v substrátu přetváří na živiny, které jsou pro rostliny dostupné.

Minerální Hnojiva jako Umělá Výživa Díky naší dobře rozvinuté znalosti chemie látek, které rostliny přímo využívají, jsou vyráběna minerální hnojiva. Tato hnojiva jsou nezbytná zejména pro hydroponické pěstování, kde chybí půdní mikroflóra, schopná transformovat organické látky na dusík, který je pro rostliny dostupný. Stejný princip platí i pro pěstování v kokosových substrátech.

Substrát Není Hlína Je třeba si uvědomit, že materiál, který by většina lidí nazvala zeminou, je ve skutečnosti specifickým pěstebním médiem, ne hlínou. Substráty pro pěstování rostlin se obvykle vyrábějí z různých typů rašeliny a jejich směsí, přičemž složení substrátu závisí na jeho konkrétním účelu.

Nejpoužívanější Substráty

 • Málo předhnojené substráty: Těmito substráty jsou obvykle směsi různých typů rašeliny, někdy s přidáním perlitu pro lepší vzdušnost a zadržení vlhkosti. Obsahují hnojivo, které však vydrží pouze na krátkou dobu. Pěstitelé těchto substrátů musí od počátku přidávat hnojivo, což jim umožňuje mít plnou kontrolu nad výživou rostlin po celou dobu růstového cyklu.

 • Středně předhnojené substráty: Na rozdíl od předchozí kategorie obsahují tyto substráty více hnojiva, které obvykle vydrží na několik týdnů.

 • Silně předhnojené substráty: Tyto substráty obsahují hnojiva, která vydrží několik týdnů, a přihnojování je nutné až ve fázi tvorby květů a plodů. Hnojivo pro růstovou fázi není potřeba.

Výhody a nevýhody pěstování v zemině

 • Výhody:

  • Jednoduchost - stačí zalévat čistou vodou nebo vodou s přidaným hnojivem podle návodu.
  • Organické pěstování - můžete použít širokou škálu čistě organických a přírodních hnojiv.
  • Nemusíte příliš sledovat pH a měřit koncentraci živného roztoku.
 • Nevýhody:

  • Omezená kontrola nad přísunem živin - v substrátu probíhá mnoho biochemických a mikrobiálních procesů, které ovlivňují dostupnost živin pro rostliny.
  • Riziko přelití - zemina zadržuje hodně vody, což může vést k přemokření a hnití kořenů.
  • Nižší výnosy ve srovnání s hydroponií nebo aeroponií.

Kokosový substrát Kokosový substrát je stále populárnější volbou mezi pěstiteli. Kokos kombinuje výhody zeminy a hydroponie, protože se s ním pracuje podobně jako s půdou, ale princip hnojení je spíše podobný hydroponii. Kokosové substráty se vyrábějí z vnější slupky zralých kokosů, která je dále čištěna a upravována.

Výhody a nevýhody pěstování v kokosu

 • Výhody:

  • Jednoduchost - funguje to podobně jako s půdou.
  • Bohatá úroda - princip je podobný hydroponii.
  • Plná kontrola nad přísunem živin.
  • Čistota - kokosové substráty nepráší a jsou čistší než půda.
  • Ekologie - kokos je obnovitelný přírodní zdroj.
  • Kokosový substrát je obtížné přemokřit, pokud je zajištěný odtok přebytečné vody z květináčů, a je vzdušnější než půda.
  • Kokos je ideální pro automatickou závlahu.
 • Nevýhody:

  • Stejně jako při hydroponii je třeba pečlivě sledovat pH živného roztoku a koncentraci hnojiv.

Jak vybírat hnojiva Výběr vhodného hnojiva závisí na médiu, ve kterém pěstujete rostliny. Většina výrobců hnojiv je rozděluje do tří hlavních kategorií:

 • Hnojiva pro pěstování v zemi, označovaná jako "Soil" nebo "Terra".
 • Hydroponická hnojiva určená pro aeroponii a hydroponii, označovaná jako "Hydro" nebo "Aqua".
 • Hnojiva pro pěstování v kokosových substrátech, označovaná jako "Coco" nebo "Cocos".

Hnojiva se také dělí podle fáze života rostliny, tedy na fázi růstu ("Grow") a fázi kvetení a tvorby plodů ("Bloom"). Všimněte si, že některá vícesložková hnojiva se používají během celého pěstebního cyklu současně.

Organická hnojiva Pokud preferujete biologické pěstování, máte k dispozici široký výběr organických hnojiv vyrobených z čistě přírodních surovin. Tyto hnojiva mohou obsahovat extrakty z rostlin, mořské řasy nebo být založena na netopýřím trusu. Bio hnojiva bývají dostupná v tekuté i pevné formě. Pevná organická hnojiva lze buď smíchat s substrátem nebo rozpustit v zalévce stejně jako kapalná hnojiva. Můžete také vytvořit vlastní organická hnojiva využitím vermikomposteru a žížal.

Základní rozdíly mezi hnojivy na základě jejich původu nebo skupenství můžete najít v galerii na konci tohoto článku. Tato informace vám pomůže lépe porozumět tomu, jak vybírat vhodná hnojiva pro vaše konkrétní pěstitelské potřeby.

Nyní, když máte lepší přehled o substrátech a hnojivech, můžete se cítit sebejistěji při pěstování svých rostlin a dosáhnout úspěšných výsledků ve vaší zahradě nebo v pěstitelském prostoru.

Radíme s výběrem produktů

Název článku: Ekologické pěstování: Jak dosáhnout skvělých výsledků bez minerálních hnojiv a pesticidů

Klíčová slova: Ekologické pěstování, organická hnojiva, biologická ochrana rostlin, preventivní opatření, integrovaná ochrana rostlin

Ekologické pěstování: Jak dosáhnout skvělých výsledků bez minerálních hnojiv a pesticidů

Při pěstování rostlin je stále důležitější minimalizovat negativní dopady na životní prostředí. Jedním z klíčových prvků ekologického zemědělství je snaha nepoškozovat půdu nadměrným používáním minerálních hnojiv a chemických pesticidů nebo herbicidů. Je možné dosáhnout skvělých pěstitelských výsledků bez těchto látek? Odpověď zní jednoznačně ano! Následující rady vám ukážou, jak pěstovat ekologicky a dosahovat bio kvality.

Zpět do obchodu