Indoor pěstování: Co a jak měřit pro optimální výsledky

Získáte důležité informace o tom, co byste měli měřit při pěstování rostlin uvnitř a jak to provádět efektivně.

Pěstování rostlin uvnitř, ať už jde o pokojové rostliny, bylinky nebo sazenice, vyžaduje pečlivou pozornost k různým faktorům, které ovlivňují zdravý růst a vývoj rostlin. Měření a monitorování těchto faktorů jsou klíčové pro dosažení úspěchu. Zde jsou důležité informace, které byste měli měřit při pěstování rostlin uvnitř a jak to provádět efektivně:

1. Světlo:

 • Intenzita světla: Použijte luxmetr nebo fotometr k měření intenzity světla na místě, kde jsou rostliny umístěny. Rostliny mají různé požadavky na světlo, a proto je důležité zjistit, zda dostávají dostatek světla pro svůj druh.

 • Doba osvětlení: Měřte dobu, po kterou jsou rostliny osvětleny. Některé rostliny potřebují delší dobu světla než jiné.

2. Teplota:

 • Teplota vzduchu: Měřte teplotu vzduchu poblíž rostlin. Změny teploty mohou mít významný vliv na růst rostlin.

 • Teplota půdy nebo substrátu: Zjistěte, jaká je teplota půdy nebo substrátu, ve kterém rostliny rostou. Rostliny mají různé požadavky na teplotu kořenů.

3. Vlhkost:

 • Vlhkoměr vzduchu: Měřte relativní vlhkost vzduchu v místnosti. Vlhkost může ovlivňovat transpiraci rostlin.

 • Vlhkost půdy nebo substrátu: Sledujte vlhkost půdy nebo substrátu, ve kterém jsou rostliny umístěny. Zjistěte, kdy je nejlepší zalévat.

4. pH a kvalita vody:

 • Měření pH: Pomocí pH metru měřte pH půdy nebo substrátu. Různé rostliny mají různé požadavky na pH.

 • Kvalita vody: Zjistěte, zda má voda, kterou používáte k zálivce, správnou kvalitu a obsahuje-li škodlivé látky.

5. Živiny:

 • Měření živin: Sledujte hladinu živin v půdě nebo substrátu a pravidelně doplňujte živiny podle potřeby. Přílišné nebo nedostatečné živiny mohou ovlivnit růst rostlin.

6. Růstové podmínky:

 • Růstový prostor: Změřte dostupný růstový prostor pro každou rostlinu. Některé rostliny vyžadují více místa než jiné.

7. Zdravotní stav rostlin:

 • Vizuální kontrola: Pravidelně kontrolujte rostliny na příznaky škůdců, chorob a stresu. Zaznamenejte jakékoli změny v jejich zdravotním stavu.

Měření těchto důležitých faktorů vám umožní lépe porozumět potřebám vašich rostlin a reagovat na ně. Moderní technologie, jako jsou senzory pro monitorování světla, teploty a vlhkosti, mohou usnadnit sledování těchto faktorů. S těmito informacemi budete moci vytvořit ideální podmínky pro růst a zdraví vašich rostlin uvnitř a dosáhnout úspěšného pěstování.

 

Radíme s výběrem produktů

 

pH metrypH metry Měřiče osvětleníMěřiče osvětlení Analýza kanabinoidůAnalýza kanabinoidů
EC metryEC metry Teploměry a vlhkoměryTeploměry a vlhkoměry Digitální váhyDigitální váhy
Náhradní elektrodyNáhradní elektrody Roztoky na elektrodyRoztoky na elektrody Měřiče spotřebyMěřiče spotřeby
Zpět do obchodu