Optimální Teplota Vody pro Hydroponii: Klíč K Úspěšnému Pěstování

Ideální Teplota Vody v Hydroponii: Základ Pro Úspěšný Růst

Kvalita zálivky je pro hydroponickou kultivaci rostlin naprosto zásadní a důležitější než při pěstování v zemině, ačkoliv ani tam ji není rozumné moc podceňovat. Jedním z klíčových faktorů, které by měly být při hydroponii pečlivě sledovány, je teplota živného roztoku. Stabilní teplota vody může výrazně ovlivnit úspěch vašeho pěstebního projektu a kvalitu vašich rostlin a plodin.

Proč je Stabilní Teplota Živného Roztoku Tak Důležitá?

Hlavními problémy spojenými s teplotou živného roztoku jsou:

1. Ovlivnění Rozvoje Kořenového Systému: Pro zdravý růst rostlin je nezbytné, aby kořenový systém obdržoval dostatek kyslíku. Množství rozpuštěného kyslíku ve vodě je závislé na teplotě, množství rozpuštěných látek a atmosférickém tlaku. Vyšší teploty snižují rozpustnost kyslíku ve vodě, což může vést ke snížení příjmu kyslíku rostlinami.

2. Riziko Bakterií a Plísní: Teplejší zálivka vytváří ideální podmínky pro růst bakterií a plísní, což může negativně ovlivnit zdraví rostlin.

3. Řasy: Při vysokých teplotách a přímém osvětlení vody hrozí růst řas, které spotřebovávají další kyslík a mohou snižovat kvalitu vody.

Co Se Může Stát Při Dlouhodobě Vysoké Teplotě?

Pokud je teplota živného roztoku dlouhodobě vysoká:

 • Růst kořenů bude zpomalený, což může vést ke špatnému příjmu živin.
 • Zvýší se riziko rozvoje bakterií a plísní.
 • Může dojít k rozvoji řas, což je pro rostliny nevýhodné.

A Co Při Dlouhodobě Nízké Teplotě?

Dlouhodobě nízká teplota živného roztoku může mít následující důsledky:

 • Rostliny nejsou schopny přijmout optimální množství živin, což může způsobit podvýživu.
 • Růst rostlin se zpomalí.

Jak Udržet Stabilní Teplotu Živného Roztoku?

Je klíčové udržet teplotu živného roztoku v optimálním rozpětí. Toho můžete dosáhnout několika způsoby:

 1. Měření Teploty: Pravidelně měřte teplotu živného roztoku, abyste mohli identifikovat případné odchylky.

 2. Vodní Teploměr: Používejte vodní teploměr pro kontrolu teploty.

 3. Kombinované Měřící Přístroje: Ještě lepší jsou kombinované pH metry nebo EC metry, které mohou měřit i teplotu.

 4. Pravidelné Sledování: Sledujte kondici a růst rostlin a reagujte dle potřeby.

Jaká Je Nejvhodnější Teplota Vody pro Hydroponii?

Ideální teplota vody pro hydroponii se může lišit podle konkrétních podmínek, ale následující hodnoty jsou dobrým vodítkem:

 • Teplota živného roztoku by neměla klesnout pod 15 °C a neměla by být výrazně vyšší než 26 °C.
 • Kořenový systém se nejlépe vyvíjí při teplotě mezi 20 °C a 25 °C.
 • Teplota vyšší než 25 °C může zvýšit riziko vzniku hub Pythium.

Způsoby Ovlivnění Teploty Živného Roztoku

Změnit teplotu živného roztoku lze několika způsoby:

 1. Přechod na Osvětlení s Nižší nebo Vyšší Emisí Tepla: Osvětlení s nižší emisí tepla, jako jsou LED nebo CMH, může snížit teplotu pěstebního prostoru. Naopak osvětlení s vyšší emisí tepla, jako jsou HPS nebo MH, ji může zvýšit.

 2. Ventilace: Zajistěte dobrou ventilaci pěstebního prostoru a použijte ventilátory k přívodu studeného nebo teplého vzduchu.

 3. Vytápění a Chlazení: Využijte topení nebo chladiče vzduchu, aby se udržela požadovaná teplota.

 4. Chillery: Chillery jsou digitálně řízená chladicí zařízení, která mohou udržovat stabilní teplotu v živném roztoku. Jsou to efektivní a spolehlivé prostředky pro udržení optimální teploty vody ve vašem hydroponickém systému.

Sledování a udržování stabilní teploty živného roztoku je klíčem k úspěšnému pěstování rostlin v hydroponickém prostředí. Nezapomeňte na to, že každý pěstební systém může vyžadovat trochu odlišné nastavení, takže je důležité pečlivě monitorovat a reagovat na potřeby vašich rostlin.

 
Radíme s výběrem produktů
 
Zpět do obchodu