Kultivujeme bioprodukty s ekologickými hnojivy a substráty

Kultivujeme bioprodukty s ekologickými hnojivy a substráty

Ekologické pěstování s využitím organických hnojiv a substrátů získává stále více příznivců, kteří si cení kvality a udržitelnosti svého zemědělského či zahradnického úsilí. Tento článek se zaměří na rozdíly mezi organickými a minerálními hnojivy, jejich výhody a nevýhody, typy organických hnojiv, ať už jde o kompostové směsi, trus zvířat, mulč nebo komerční organická hnojiva. Dále se podíváme na výběr správného pěstebního substrátu pro organickou pěstbu, přípravu půdy a zasazení rostlin, revitalizaci substrátu během růstové fáze a bio péči o rostliny během kvetení.

1. Organické pěstování vs. Pěstování s minerálními hnojivy

 • Organické pěstování se zaměřuje na používání přírodních a obnovitelných zdrojů, jako jsou komposty, trus zvířat a organické materiály, pro výživu rostlin. Na druhé straně pěstování s minerálními hnojivy využívá průmyslově vyráběná hnojiva, která jsou často bohatá na živiny.

2. Výhody a nevýhody organických hnojiv

 • Výhody organických hnojiv: Organická hnojiva postupně uvolňují živiny do půdy, což zabraňuje přehnojení a znečištění vody. Také zlepšují strukturu půdy a podporují mikrobiální aktivitu.
 • Nevýhody organických hnojiv: Pomalejší uvolňování živin může vést k menší okamžité dostupnosti pro rostliny. Organická hnojiva také mohou obsahovat nežádoucí nečistoty.

3. Typy organických hnojiv

 • Kompostové směsi: Vytváření kompostu z organických materiálů, jako jsou kuchyňské odpady a zbytky rostlin, poskytuje bohatý zdroj živin.
 • Trus zvířat: Hnoj z hospodářských zvířat, jako jsou krávy, kůň nebo slepice, může být vynikajícím organickým hnojivem.
 • Mulč: Mulčování půdy slámou, slámou nebo pilinami pomáhá udržovat vlhkost, potlačovat plevel a přidává organickou hmotu.
 • Komerční organická hnojiva: Dostupná jsou i hotová organická hnojiva, která jsou často vyrobená z organických materiálů.

4. Klady a zápory používání organických hnojiv

 • Klady: Organická hnojiva zlepšují kvalitu půdy, snižují riziko přehnojení, jsou šetrná k životnímu prostředí a podporují biodiverzitu.
 • Zápory: Pomalší uvolňování živin může vyžadovat delší dobu, než rostliny dostanou potřebné živiny. Mohou také obsahovat patogeny nebo nežádoucí semena plevelů.

5. Výběr správného substrátu pro organickou pěstbu

 • Ideální substrát pro organickou pěstbu by měl mít správnou texturu, zadržovat vlhkost a obsahovat dostatečné množství organické hmoty. Je důležité zvážit pH a výživové potřeby rostlin, které budou pěstovány.

6. Příprava půdy a zasazení rostlin

 • Při přípravě půdy je nutné odstranit nečistoty a nepotřebné rostliny. Rostliny by měly být zasazeny do substrátu tak, aby měly dostatek prostoru pro růst a vývoj kořenů.

7. Revitalizace substrátu a péče o rostliny během růstové fáze

 • Revitalizace substrátu zahrnuje doplňování živin, udržování správné vlhkosti a monitorování zdraví rostlin. To vše je klíčové pro optimální růst a vývoj rostlin.

8. Bio péče o rostliny během kvetení

 • Péče o rostliny během kvetení zahrnuje dodávání vhodných živin, udržování optimálního prostředí pro opylování a prevenci škůdců a nemocí, které by mohly poškodit květy.

9. Flushování a jeho význam

 • Flushování je proces odplavení solí a hnojiv z půdy, což je důležité pro zajištění kvality a chuti u pěstovaných plodů.

10. Organická ochrana rostlin před škůdci - Ochrana rostlin v rámci organického zemědělství zahrnuje použití přírodních repelentů a metod kontroly škůdců, jako jsou dravci a rostlinné oleje.

11. Časté chyby při organické pěstbě - Mezi časté chyby patří nedostatečná péče o půdu, nevhodný výběr rostlin, špatná správa vody a nedostatečná kontrola škůdců.

Radíme s výběrem produktů

Název článku: Ekologické pěstování: Jak dosáhnout skvělých výsledků bez minerálních hnojiv a pesticidů

Klíčová slova: Ekologické pěstování, organická hnojiva, biologická ochrana rostlin, preventivní opatření, integrovaná ochrana rostlin

Ekologické pěstování: Jak dosáhnout skvělých výsledků bez minerálních hnojiv a pesticidů

Při pěstování rostlin je stále důležitější minimalizovat negativní dopady na životní prostředí. Jedním z klíčových prvků ekologického zemědělství je snaha nepoškozovat půdu nadměrným používáním minerálních hnojiv a chemických pesticidů nebo herbicidů. Je možné dosáhnout skvělých pěstitelských výsledků bez těchto látek? Odpověď zní jednoznačně ano! Následující rady vám ukážou, jak pěstovat ekologicky a dosahovat bio kvality.

Zpět do obchodu