Test sadbovacích médií: Jak vybrat správný substrát pro rostliny

Zjistěte, jak provádět testy na sadbovacích médiích a vybrat ideální substrát pro růst vašich rostlin.

Provádění testů na sadbovacích médiích a výběr ideálního substrátu pro růst rostlin

Kvalitní substrát je základním prvkem pro úspěšné pěstování rostlin. Provedení testů na sadbovacích médiích vám pomůže vybrat optimální substrát pro vaše rostliny. Následující kroky vám ukážou, jak postupovat:

1. Získání vzorku substrátu:

  • Začněte tím, že získáte vzorek substrátu, který zvažujete použít pro pěstování rostlin.

2. Fyzikální testy:

a. Textura půdy: Zjistěte texturu půdy substrátu. Jemně rozemněte vzorek mezi prsty. Pokud je substrát písčitý, jílovitý nebo hlinitý, bude mít různé vlastnosti.

b. Schopnost retence vody: Vložte malý vzorek substrátu do ruky a pokapejte ho vodou. Zaznamenejte, jak rychle voda vsákne do substrátu. Rychlost absorpce vody může ovlivnit zavlažování rostlin.

c. Draináž: Zalijte substrát vodou a sledujte, jak rychle odtéká. Dobrý substrát by měl mít dobrou odvodnění, aby se zabránilo přemokření kořenů rostlin.

3. Chemické testy:

a. Měření pH: Použijte pH metr nebo pH papírek, abyste změřili pH substrátu. Různé rostliny preferují různé pH úrovně, takže určte, zda substrát odpovídá potřebám vašich rostlin.

b. Obsah živin: Provést testy na obsah živin v substrátu, jako jsou dusík, fosfor, draslík a další mikroelementy. Správné množství živin je nezbytné pro zdravý růst rostlin.

4. Mikrobiální testy:

  • Při pěstování v organických substrátech může být užitečné provádět mikrobiální testy, abyste zjistili, zda substrát obsahuje užitečné mikroorganismy pro kořenový růst a ochranu rostlin.

5. Porovnání s požadavky rostlin:

  • Porovnejte výsledky testů s požadavky konkrétních rostlin, které chcete pěstovat. Různé rostliny mají různé potřeby, co se týče textury, pH, odvodnění a živin.

6. Výběr ideálního substrátu:

  • Na základě výsledků testů a potřeb vašich rostlin vyberte substrát, který jim nejlépe vyhovuje. Může se stát, že budete potřebovat různé substráty pro různé druhy rostlin v zahradě.

7. Pravidelná údržba:

  • Po výběru substrátu je důležité pravidelně monitorovat jeho stav a provádět potřebné úpravy, jako je regulace pH nebo přidávání živin.

Testy na sadbovacích médiích vám umožní vybrat ideální substrát pro růst vašich rostlin a optimalizovat podmínky pro zdravý a produktivní růst. Měření fyzikálních, chemických a mikrobiálních vlastností substrátu vám pomůže dosáhnout úspěšného pěstování rostlin v zahradě nebo na zahrádce.

Zpět do obchodu